Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna jest dziedziną obejmującą różnego rodzaju zabiegi w obszarze jamy ustnej związane z zębami, tkanką kostną oraz tkanką miękką. Współczesne możliwości oraz zapotrzebowanie Pacjenta z zakresu chirurgii dentystycznej sprawia, że stale poszerza ona swój zasięg.

Zakres usług realizowanych w ramach chirurgii stomatologicznej:

• Ekstrakcje zębów jedno i wielokorzeniowych
• Resekcje wierzchołków korzeni
• Hemisekcje
• Augmentacje
• Podnoszenie zatoki szczękowej
• Podcinanie wędzidełek
• Plastyka tkanek miękkich i twardych
• Pokrywanie recesji dziąsłowych