Etapy Leczenia implantologicznego

Etapy Leczenia implantologicznego

Przebieg procesu leczenia implantologicznego

Konsultacja implantologiczna w gabinecie dentystycznym.

Podczas konsultacji lekarz przeprowadza szereg badań oraz omawia możliwości leczenia.
Badanie polega na zebraniu wywiadu chorobowego , aby można zakwalifikować pacjenta do
zabiegu implantologicznego. Czasem pacjent zostaje skierowany na dodatkowe konsultacje
do innego specjalisty (np. laryngologa, kardiologa) lub na dodatkowe badania (morfologię,
densytometrię kości) . Następnie lekarz sprawdza stan jamy ustnej z uwzględnieniem zębów,
mięśni, błony śluzowej oraz stawu skroniowo-żuchwowego.
Kolejnym etapem jest wykonanie badania radiologicznego (pantomogram oraz tomografia
komputerowa) Na podstawie tomografii lekarz określa stan i jakość tkanki kostnej. Dzięki
obrazowaniu 3D możliwe jest zwymiarowanie kości w 3 wymiarach oraz określenie ważnych
struktur anatomicznych (nerwu, zatoki) Na podstawie zebranych informacji ustalany jest indywidualny plan leczenia implantologicznego.

leczenie implantologiczne

Założenie implantu

Zabieg implantacji odbywa się w gabinecie dentystycznym w znieczuleniu miejscowym (tak
jak w przypadku ekstrakcji zęba czy leczenia kanałowego). Procedura polega niewielkim
nacięciu dziąsła oraz wykonaniu miejsca. Na zakończenie lekarz prowadzący omawia
wykonany zabieg oraz przekazuje pacjentowi zalecenia po zabiegowe. Zabieg implantacji w
odczuciach pacjenta nie różni się znacząco od innych zabiegów mikrochirurgicznych w jamie
ustnej.

Wizyta kontrola

Kontrola odbywa się po 7-14 dniach celem oceny procesu gojenia oraz z ciągnięcia szwów.

leczenie implantologiczne

Wizyta protetyczna

Rozpoczęcie leczenia implantoprotetycznego (korony, mosty, protezy) odbywa się po 4-6
miesiącach (czas integracji implantu w kości) Składa się z odsłonięcia implantu, pobrania
wycisków lub skanów oraz laboratoryjnym wykonaniu przyszłej pracy protetycznej.
Na czas wgajania implantu istnieje możliwość wykonania pracy tymczasowej.

leczenie implantologiczne

Każdy plan implantoprotetyczny ustalam indywidualnie tak aby spełniał standardy
nowoczesnej stomatologii oraz sprostał oczekiwaniom pacjenta. Koszt zabiegu jest ustalany
na podstawie cennika i indywidualnych ustaleń. Zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z ofertą implantologii.