Proteza na implantach Overdenture

Proteza na implantach Overdenture

Proteza na implantach overdenture – czyli ratunek w przypadku bezzębia

Klasyczna proteza ma na celu odbudowę brakujących zębów wraz z otaczającym przyzębiem. Jej
celem jest przywrócenie funkcjonalności, estetyki oraz możliwości gryzienia pokarmów. Posiada ona
szereg zalet, ale nie jest pozbawiona wad.

Największą wadą protezy osiadającej jest jej ruchomość w jamie ustnej. Brak stabilizacji utrudnia
swobodne spożywanie pokarmów, powoduje dyskomfort w codziennym życiu.
Najprostszym i najmniej skomplikowanym zabiegiem, aby ustabilizować protezę jest zastosowanie
implantów do jej umocowania. Proteza overdenture jest protezą ruchomą wykorzystującą specjalne
zatrzaski do jej unieruchomienia. (zatrzaski, lokatory, teleskopy).

Lokatory

Lokatory

Pacjent nie musi się martwić że proteza się poruszy w trakcie jedzenia, rozmowy czy kichnięcia.
Dzięki możliwości wyjęcia protezy możemy zachować pełną higienę jamy ustnej.

Dlaczego proteza overdenture?

  1. Zahamowanie resorpcji wyrostków zębodołowych
  2. Zachowanie filarów
  3. Poprawa stabilizacji protez
  4. Wykorzystanie zachowanych korzeni zębów
  5. Lepsza retencja
  6. Prosta naprawa
  7. Wysoka estetyka

Zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z ofertą implantologii.